بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/27
کل خالص ارزش دارائی ها 205,718,479,377 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 866,018 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 866,018 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 867,408 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 237,545

صندوق اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/25

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سهم آشنا (سهامي خاص)

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص)

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

ساناز ذبيحي طاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها