تاریخ آغاز فعالیت:

1398/06/01

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سهم آشنا (سهامي خاص)

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص)

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

ساناز ذبيحي طاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/29
کل خالص ارزش دارائی ها 201,241,215,320 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 911,492 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 911,492 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 912,763 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 220,782