بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/01/30
کل خالص ارزش دارائی ها 834,828,587,959 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 985,260 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 985,260 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 991,275 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 847,318

صندوق اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/25

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سهم آشنا (سهامي خاص)

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص)

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

ساناز ذبيحي طاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها