بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/01
کل خالص ارزش دارائی ها 481,979,192,068 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 788,147 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 788,147 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 791,523 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 611,535

صندوق اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/25

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سهم آشنا (سهامي خاص)

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص)

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

ساناز ذبيحي طاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

نمودار‌ها